993false dots bottomright 310true false 800http://valtech.ee/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
  • 5000 random true 60 bottom 30
    Slide1
    Engineering

Valtech OÜ on EASi poolt kvalifitseeritud insenertehniliste lahenduste pakkuja innovatsiooniosaku toetusmeetme raames

 

EASil on VKE-dele suunatud innovatsiooniosaku toetus, mille peamiseks eesmärgiks on koostöös insenertehniliste lahenduste pakkuja, kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi eksperdiga välja töötada insenertehniline lahendus, uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.


Toetust saad taotleda järgmistele tegevustele:

 

 

 

Taotleja saab toetust 4000 eurot projekti kohta või kuni 16 000 eurot ühistaotluse korral (aga mitte rohkem kui 4000 eurot iga kaastaotleja kohta). Omafinantseering pole nõutud.

 

http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist

 

logo