993false dots bottomright 310true false 800http://valtech.ee/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
  • 5000 random true 60 bottom 30
    Slide1
    Engineering

Passiivmaja tehnoloogiaalane nõustamine 2013 jaanuar/veebruar

Projektipõhine nõustamistegevus, mitmekülgne konsultatsioon ja praktiliste ülesannete lahendamine aitab hoonete projekteerimise, ehituse ning omanikujärelvalvega seotud ettevõtetel oma pädevust suurendada

Nõustamisel käsitleti kõrge energiatõhususega hoonete ja passiivmajade kavandamise, projekteerimise ning ehitamise järelvalvega seotud teemasid:


Nõustamine passiivmajade ja kõrge energiatõhususega eluhoonete projekteerimise ja ehitamise üldpõhimõtte alal

 
Nõustamine passiivmaja ja kõrge energiatõhususega hoonete geomeetria ja piirdetarindite kavandamise, külmasillavabade sõlmelahenduste loomise ja tagamise, hoonekarbi õhupidavuse kavandamise ja kontrolli ning passiivmajadele sobilike avatäidete ja nende kasutamise alal
 
Nõustamine passiivmajades kasutatavate tehnosüsteemide (ventilatsioon, küte, soe vesi) ja nende kavandamise ning rakendamise erisuste alal
 
Nõustamine passiivmajades ja kõrge energiatõhususega hoonetes kasutatavate lahenduste majanduslikkuse arvutamise meetodite alal
 
Nõustamine kavandatud energiatõhusate lahenduste praktilise teostuse erisuste ja kvaliteedi tagamise alal
 
Nõustamine ja konsultatsioon rahvusvaheliseks CEPH sertifitseerimiseksamiks valmistumisel Nõustamine energiatõhusa hoone rajamiseks kasutatavate arvutusmetoodikate ja energiabilansi arvutust võimaldava tarkvara PHPP alal, individuaalprojektide arvutustugi ja järelanalüüs

 

passiiv1

 

Vaata ka Kanal 2 „Kodusaates“ näidatud klippi Valtech OÜ poolt varasemalt korraldatud passiivmaja nõustamisprogrammist: