993false dots bottomright 310true false 800http://valtech.ee/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
  • 5000 random true 60 bottom 30
    Slide1
    Engineering

Energiatõhusa ehituse alused, passiivmaja meetod

 

Uus passiivmaja nõustamisprogramm toimub  ajavahemikul 5. august kuni 22. august 2013. Nõustamisprogrammi asukoht selgub hiljemalt 15. juuliks 2013.

 

Nõustamine toimub EL Intelligent Energy projekti raames väljatöötatud materjali “Certified Passive House Designer” (CEPH) alusel. See on suunatud hoonete projekteerimise ja ehitamisega kokkupuutuvatele inimestele, ehitusmaterjalide ja ehituselementide tootjatele, kes soovivad energiatõhususe baasmõistete ja passiivmaja meetodi vallas oma erialast kvalifikatsiooni tõsta.

 

Nõustamisprogramm sisaldab:

Pikemat teemade tutvustust vaata lehelt: http://www.passivehouse.ee/46.html

Nõustamisprogrammi läbimisel on võimalik osaleda rahvusvahelisel sertifitseerimiseksamil, mille edukal sooritamisel kantakse vastav info rahvusvahelisse andmebaasi.

Nõustamisprogrammis osalemise kulude katteks on võimalik ettevõtjal taotleda EASilt 100% toetust. Toetuse taotlemisel ja saamisel tuleb ettevõttel omavahenditest katta käibemaksu osa, mis ei ole abikõlbulik kulu.

 


Registreerumine ja lisainfo

Registreerumise, korraldusliku poole ja EASi toetusega seotud küsimuste puhul, palun pöörduda aadressil info@valtech.ee; Tel. 56 234 642

Teemasid puudutavate küsimuste puhul palun pöörduda aadressil info@passivehouse.ee ; Tel: 737 4842